Vol. 5 No. 1 (2024): "Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi" ilmiy-metodik jurnali
"Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi" ilmiy-metodik jurnali

Articles

Madatov Ilhom Yusup o‘g‘li
1-10
OLIY TА’LIM MUАSSАLАRIDА INKLYUZIV TА’LIMNI RIVOJLАNTIRISH: MUАMMO VА YECHIMLАR
View Article Certificate
Abdurahmon Azimov, Ruxsiya Qo‘chqorova
11-17
BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIGA CHET EL BOLALAR ADABIYOTI VAKILLARINING ASARLARINI O‘RGATISHNING TA’LIMIY VA TARBIYAVIY AHAMIYATI
View Article Certificate
Xamidova Diyora Jamshedovna, Fayziyev Mirzaali Asfandiyorovich
18-23
UMUMTA’LIM MAKTABLARI 3-SINF OʻQUVCHILARIGA INGLIZ TILINI OʻYINLARDAN VA INTERFAOL ETODLARDAN FOYDALANIB OʻRGATISH ORQALI OMMUNIKATIV TA`LIM HARAKATLARINI RIVOJLANTIRISH
View Article Certificate
Saburova Manzura Shukurbayevna
24-29
ULUG‘BEK HAMDAM SHE’RIYATIDA RUHIY KECHINMA VA BADIIY IFODA
View Article Certificate
Raxmanova Zebiniso Pulatovna, Raximqulova Maxbuba Baxronovna
30-36
BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA O‘QUVCHILARDA TADQIQOTCHILIK KO‘NIKMASINI RIVOJLANTIRISH (Ekologik muammo va qadriyatlarni o‘rganish misolida)
View Article Certificate
Nigmatova Mavjuda Zuvayduloyevna, Iskandarova Nilufar Toxirovna
37-41
MAKTABGACHA TA’LIMDA CHET TILLARNI O‘QITISH MUAMMOLARI
View Article Certificate
Azilova Zuhra
42-48
NAVOIY TUYUQLARINING QORAQALPOQCHA TARJIMASIGA DOIR
View Article Certificate
Sapayeva Boljon Qadamovna, Sabirova Ilmira Ikramovna
49-55
BOSHLANG‘ICH SINFLARDA ISTIQLOL MAVZUSI BILAN BOG‘LIQ ASARLARNI O‘QISH DARSLARINI ZAMONAVIY TA’LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TASHKIL QILISH
View Article Certificate
Разакова Машхура Камалидиновна
56-62
ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ
View Article Certificate
Eshkuvatov Josur Buribayevich
63-68
UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMI MODERNIZATSIYASIDA ZAMONAVIY PEDAGOGNING KREATIVLIK SALOHIYATI
View Article Certificate
Ibragimov A’lamjon Amrilloyevich
69-78
PBL MENTORLARI UCHUN KONSULTATIV QO‘LLAB-QUVVATLASH MAJMUYI
View Article Certificate
Fayzullayeva Gulchexra Sharipboyevna
79-86
O‘QITUVCHINING UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANISH OMILLARI
View Article Certificate
Olimov Shirinboy Sharofovich
87-99
MA’NAVIY-AXLOQIY TARBIYaNING MUHIM TARKIBIY QISMLARI
View Article Certificate
Usarov Jabbor Eshbekovich
100-106
BO‘LAJAK O‘QITUVCHINING INNOVASION FAOLIYAT KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI
View Article Certificate
Usarov Javlon Eshbekovich
107-111
ZAMONAVIY TA’LIMDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV- TA’LIMDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH OMILLARI SIFATIDA
View Article Certificate
Boymurotov Asqarali Burgutovich
112-118
TA’LIM JARAYONIDA O‘QUVCHILARNING SHAXSIY VA KASBIY FAZILATLARINI HISOBGA OLISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK ASOSLARI
View Article Certificate
Matyakupov Sa’dulla Gaipovich
119-130
SHE’RIYATDA RITORIK MUNOSABAT VA DIALOGIZM
View Article Certificate
Xo‘jamqulov Anvar Jozilovich
131-144
SYURREALISTIK DUNYOQARASH : (Omon Muxtorning “Tepalikdagi xaroba” romani misolida)
View Article Certificate
Xujakulov Sherzod Amankulovich, Eshmurodova Dilrabo Xoʻdoyberdi qizi
145-149
UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANISHDA PEDAGOGLAR ONLAYN TA’LIM PLATFORMALARINING IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH
View Article Certificate