TA’LIM JARAYONIDA O‘QUVCHILARNING SHAXSIY VA KASBIY FAZILATLARINI HISOBGA OLISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK ASOSLARI
View Article
Certificate

Keywords

Fazilat
ma’lumot
shaxs
qobiliyat
imkoniyat
natija
xususiyat
qoida
faoliyat

How to Cite

Burgutovich, B. A. . (2024). TA’LIM JARAYONIDA O‘QUVCHILARNING SHAXSIY VA KASBIY FAZILATLARINI HISOBGA OLISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK ASOSLARI. FAN, TA’LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI, 5(1), 112-118. Retrieved from https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1332

Abstract

Annotatsiya. Ta’lim jarayonida o‘quvchilarning shaxsiy va kasbiy fazilatlarini hisobga olishning eng muhim bo‘g‘ini ularning o‘quv-bilish  faoliyatidagi kamchiliklarni bartaraf etish yoki cheklashdir. Maqolada o‘quvchilarga o‘zlarining qulay imkoniyatlari va afzalliklarini ro‘yobga chiqarish, uzoq vaqt davomida diqqatni jamlash qobiliyatini shakllantirish, harakatlarni puxta bajarishga moyillik haqida so‘z yuritiladi.

View Article
Certificate