About the Journal


"Fan, ta'lim va amaliyot integrasiyasi" ilmiy-metodik jurnali (ISSN: 2181-1776)

SJIF 2023:
6.907

Jurnal quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha maqolalarni qabul qiladi:

 1. Fan, ta’limda nazariya va amaliyot integratsiyasiga doir tadqiqotlar.
 2. Umumiy pedagogika, pedagogika va ta’lim tarixi.
 3. Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi.
 4. Umumiy psixologiya, shaxs psixologiyasi, psixologiya tarixi.
 5. Fan va ta’limda kognitiv tadqiqotlar.
 6. Pedagogika va amaliy psixologiyaning boshqa yo
 7. Gumanitar fanlar.
 8. Ijtimoiy soha, iqtisod va huquq.
 9. Matematika, fizika va aniq
 10. Filologiya va tillarni o
 11. Biologiya va tabiiy fanlar.
 12. San’at va madaniyatga oid fanlar.
 13. Ishlab chiqarish va texnik soha fanlari.
 14.  Qishloq va suv xo‘jaligiga oid fanlar