About the Journal


"Fan, ta'lim va amaliyot integrasiyasi" ilmiy-metodik jurnali (ISSN: 2181-1776)

SJIF 2024:
6.907

Jurnal quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha maqolalarni qabul qiladi:

  1. Fan, ta’limda nazariya va amaliyot integratsiyasiga doir tadqiqotlar.
  2. Umumiy pedagogika, pedagogika va ta’lim tarixi.
  3. Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi.
  4. Umumiy psixologiya, shaxs psixologiyasi, psixologiya tarixi.
  5. Fan va ta’limda kognitiv tadqiqotlar.
  6. Pedagogika va amaliy psixologiyaning boshqa yo‘nalishlari.
  7. Gumanitar, aniq va tabiiy fanlar.
  8. Barcha fan va ta’lim yo‘nalishlariga doir o‘qitish metodikalari va yondashuvlar.