FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI https://journal.bilig.uz/isepsmj <p>“FAN, TA’LIM VA AMALIYOT INTEGRATSIYASI” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Prezident Adminstratsiyasi huzuridagi O‘zA kommunikatsiyalar agentligidan 2020-yil, 22-dekabrda ilmiy, nazariy, uslubiy ixtisoslashuvda ro‘yxatdan o‘tgan va ISSN: 2181-1776, SJIF 2023: 6.907 xalqaro baholashga ega KO‘P TARMOQLI elektron nashr sanaladi.</p> <p>Jurnalda ilmiy-tadqiqot ishlarining natijalari, yechimini kutayotgan fan va uni o‘qitishga doir masalalar aks etgan maqolalar, xalqaro fan va texnikaga oid yangiliklar, respublika va xalqaro miqyosda o‘tkaziladigan konferensiyalar hamda anjumanlar haqida axborot xatlari, ularning to‘plamlari chop etiladi. Maqolalarda fan, o‘qitish nazariyalari va uni amaliyotga joriy qilishning dolzarb muammolari, yutuq va yangiliklari hamda bugun hal etilishi zarur bo‘lgan muammo va yechimlar qamrab olinadi.</p> <h3 class="entry-title"> </h3> en-US info@bilig.uz ( Fayzullayeva Gulchexra Sharipboyevna) info@bilig.uz (Sherzod Xo'jaqulov) Thu, 13 Jun 2024 20:12:48 +0500 OJS 3.2.1.0 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 “KOGNITIV VA NEYROPEDAGOGIK TADQIQOTLARNING TA’LIM AMALIYOTIGA TATBIG‘I” MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1349 <p><em>Mazkur ilmiy-amaliy konferensiya materiallarini nashr ettirish ta’limning ushbu bo‘g‘iniga oid aniq strategiyalarini ishlab chiqishga, innovatsion g‘oyalarni jamlashga, o‘zaro ilg‘or tajribalar bilan hamfikr bo‘lishga undaydi. Jumladan, konferensiyada kognitiv va neyropedagogik tadqiqotlar doirasida kelajak maktabi, uning rahbari va o‘qituvchisining modelini yaratish asosida uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimining dolzarb muammolari, ushbu tizimda fan va amaliyotning integratsiyasi, xorijiy tajribalarning tatbiq etilishi, professor-o‘qituvchi, talaba o‘qituvchining bilish jarayonlarini amaliyotga yo‘naltirish bilan ta’lim muassasalari faoliyatining tashkil etilishi, pedagog xodimlarning kasbiy rivojlanishiga doir faoliyatini, ta’lim sifati natijalarini baholash, ta’limda inson kapitaliga investitsiya kiritishning ahamiyati kabi masalarni yoritish asosiy maqsad qilib belgilangan.</em></p> SAMARQAND VILOYATI PEDAGOGLARNI YANGI METODIKALARGA O‘RGATISH MILLIY MARKAZI Copyright (c) 2024 FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1349 Thu, 13 Jun 2024 00:00:00 +0500