Archives

Vol. 1 No. 1 (2024)

June 13, 2024

“KOGNITIV VA NEYROPEDAGOGIK TADQIQOTLARNING TA’LIM AMALIYOTIGA TATBIG‘I” MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Vol. 5 No. 2 (2024)

May 30, 2024

"Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi" ilmiy-metodik jurnali

Vol. 5 No. 1 (2024)

March 24, 2024

"Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi" ilmiy-metodik jurnali

Vol. 4 No. 6 (2023)

December 10, 2023

"Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi" ilmiy-metodik jurnali

Vol. 4 No. 5 (2023)

December 2, 2023

"Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi" ilmiy-metodik jurnali

2023

July 15, 2023

Konferensiya to‘plami uchun maxsus son

Vol. 4 No. 3 (2023)

May 23, 2023

"Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi" ilmiy-metodik jurnali

Vol. 4 No. 2 (2023)

May 2, 2023

"Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi" ilmiy-metodik jurnali

Vol. 4 No. 1 (2022)

January 6, 2023

"Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi" ilmiy-metodik jurnali

Vol. 3 No. 8 (2022)

October 3, 2022

"Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi" ilmiy-metodik jurnali

Vol. 3 No. 7 (2022)

July 18, 2022

"Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi" ilmiy-metodik jurnali

Vol. 3 No. 6 (2022)

June 2, 2022

"Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi" ilmiy-metodik jurnali

Vol. 3 No. 5 (2022)

May 10, 2022

"Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi" ilmiy-metodik jurnali

Vol. 3 No. 4 (2022)

April 7, 2022

"Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi" ilmiy-metodik jurnali

Vol. 3 No. 3 (2022)

March 4, 2022

"Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi" ilmiy-metodik jurnali

Vol. 3 No. 2 (2022)

February 17, 2022

"Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi" ilmiy-metodik jurnali

Vol. 3 No. 1 (2022)

February 3, 2022

"Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi" ilmiy-metodik jurnali

2022

June 23, 2022

Special Issue on "LIFE LEARNING: NEW PARADIGMS AND EXPECTED RESULTS"

Vol. 2 No. 6 (2021)

December 21, 2021

"Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi" ilmiy-metodik jurnali

Vol. 2 No. 5 (2021)

July 9, 2021

"Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi" ilmiy-metodik jurnali

Vol. 2 No. 4 (2021)

April 10, 2021

"Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi" ilmiy-metodik jurnali

Vol. 2 No. 3 (2021)

March 7, 2021

"Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi" ilmiy-metodik jurnali

Vol. 1 No. 02 (2021)

February 18, 2021

"Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi" ilmiy-metodik jurnali

2021

June 11, 2021

Conference on "Teacher Professional Standard, Implementation in Practice and Future Tasks"

Vol. 1 No. 1 (2020)

December 9, 2020

"Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi" ilmiy-metodik jurnali