Vol. 5 No. 2 (2024): "Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi" ilmiy-metodik jurnali
"Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi" ilmiy-metodik jurnali

Articles

Bozorova Umida Baxtiyorovna
BIOLOGIYA FANIDAN PISA TOPSHIRIQLARINI TUZISH METODIKASI
View Article Certificate
Fayziyev Mirzaali Asfandiyorovich
7-12
INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANI ALGORITM TUSHUNCHASINI TUSHUNCHALARNING MANTIQIY SXEMASI ASOSIDA OʻQITISH
View Article Certificate
G‘afurov MirzoUlug‘bek Majidovich
13-17
BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA INNOVАTSION FАOLIYATNI SHAKLLANTIRISHDA MAHORAT DARSLARINING AHAMIYATI
View Article Certificate
Sаnоbаr Оllаbergаnоvа, Sаpаyevа Bоljоn
18-23
BОSHLАNG‘ICH SINFLАRDА XАLQ ОG‘ZАKI IJОDI АSАRLАRINI О‘QITISH DАRSLАRIDА INNОVАTSIОN TА’LIM TEXNОLОGIYАLАRIDАN FОYDАLАNISH
View Article Certificate
Giyasova Shaxnoza Abdurafikovna
24-30
BO‘LAJAK BOSHLANGʻICH SINF O‘QITUVCHILARIGA O‘QUVCHILARNING IJODIY QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISHNI O`RGATISH METODIKASI
View Article Certificate
Umarov Nurbek Irkinovich
31-35
BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINF O‘QITUVCHILARINI MATEMATIKA DARSLARIDA KVEST-TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH METODIKASI
View Article Certificate
Raximova Gulbaxor, Bahriddinova Yulduz, Amonov Xasan
36-40
KAYKOVUSNING “QOBUSNOMA” ASARIDA JUVONMARDLIK TARBIYASI
View Article Certificate
Sa’dullayeva Go‘zal Baxtiyor qizi, Axrorova Mahina Avazovna
40-44
ALISHER NAVOIYNING “HAYRAT UL-ABROR’’ DOSTONINI O‘QUVCHILARGA TUSHUNTIRISHDA QO‘LLANILADIGAN QIZIQARLI SAVOLLAR VA TOPSHIRIQLAR
View Article Certificate
Xolxujayeva Yulduz Uralboyevna
45-49
TURKISTON AHOLISINING DINIY TARKIBI HAMDA XALQLAR O‘RTASIDAGI MUNOSABATLAR
View Article Certificate
Egamova Zilola Ayubovna, Pulatova Muhabbat Egamberdiyevna
50-55
BOSHLANG‘ICH SINF O‘QITUVCHILARIDA KASBIY KOMPETENTLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH
View Article Certificate
Raxmanova Maxsuda Usmanovna
56-61
BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING O‘QUV VA KOGNITIV KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN MUSTAQIL ISHLARNI TASHKIL ETISH METODIKASI
View Article Certificate
Shakarov Axror Amonqulovich, Eshmurodova Dilrabo Xoʻdoyberdi qizi
62-65
PEDAGOGLARNI UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT-METODIK QO‘LLAB-QUVVATLASHNI AMALGA OSHIRISH SHAKLLARI
View Article Certificate
Рахимкулова Махбуба Бахроновна
66-72
ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, ОСНОВАННЫЕ НА ИССЛЕДОВАНИЯХ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
View Article Certificate