BIOLOGIYA FANIDAN PISA TOPSHIRIQLARINI TUZISH METODIKASI
View Article
Certificate

Keywords

PISA, kompetensiya, kognitiv daraja, savodxonlik, tadqiqot, tabiiy fanlar

How to Cite

Baxtiyorovna, B. U. . (2024). BIOLOGIYA FANIDAN PISA TOPSHIRIQLARINI TUZISH METODIKASI. FAN, TA’LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI, 5(2). Retrieved from https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1336

Abstract

Ushbu maqola PISA dasturining tabiiy fanlar bo’yicha savodxonlik yo’nalishiga oid ma’lumotlar asosida tayyorlangan bo’lib, tabiiy fanlar bo‘yicha savodxonlik kompetensiyalari, hodisalarni ilmiy jihatdan tushuntirish kompetensiyasi, ilmiy tadqiqotlarni loyihalash va baholash kompetensiyasi, maʼlumotlar va dalillarni ilmiy talqin qilish kompetensiyasi, ilmiy bilish turlari va kontekstlar ochib berilgan. PISA dasturi test va topshiriqlarining qiyinlik darajasi (kognitiv daraja) bo‘yicha ma’lumotlar va PISA topshiriqlaridan namunalar  berilgan.

View Article
Certificate