Maqola yuborish

FAN, TA’LIM VA AMALIYOT INTEGRATSIYASI”

jurnali uchun belgilangan tartib va talab

 

FAN, TA’LIM VA AMALIYOT INTEGRATSIYASI” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Prezident Adminstratsiyasi huzuridagi O‘zA kommunikatsiyalar agentligidan 2020-yil, 22-dekabrda ilmiy, nazariy, uslubiy ixtisoslashuvda ro‘yxatdan o‘tgan va ISSN: 2181-1776, SJIF 2023: 6.907 xalqaro baholashga ega KO‘P TARMOQLI elektron nashr sanaladi.

Jurnalda ilmiy-tadqiqot ishlarining natijalari, yechimini kutayotgan fan va uni o‘qitishga doir masalalar aks etgan maqolalar, xalqaro fan va texnikaga oid yangiliklar, respublika va xalqaro miqyosda o‘tkaziladigan konferensiyalar hamda anjumanlar haqida axborot xatlari, ularning to‘plamlari chop etiladi. Maqolalarda fan, o‘qitish nazariyalari va uni amaliyotga joriy qilishning dolzarb muammolari, yutuq va yangiliklari hamda bugun hal etilishi zarur bo‘lgan muammo va yechimlar qamrab olinadi. 

JURNAL QUYIDAGI YO‘NALISHLAR BO‘YICHA MAQOLALARNI QABUL QILADI:

  1. Fan, ta’limda nazariya va amaliyot integratsiyasiga doir tadqiqotlar.

  2. Umumiy pedagogika, pedagogika va ta’lim tarixi.

  3. Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi.

  4. Umumiy psixologiya, shaxs psixologiyasi, psixologiya tarixi.

  5. Fan va ta’limda kognitiv tadqiqotlar.

  6. Pedagogika va amaliy psixologiyaning boshqa yo‘nalishlari.

  7. Gumanitar, aniq va tabiiy fanlar.

  8. Barcha fan va ta’lim yo‘nalishlariga doir o‘qitish metodikalari va yondashuvlar.

JURNALGA MAQOLALARNI TAQDIM ETISH TALABLARI

FAN, TA’LIM VA AMALIYOT INTEGRATSIYASI” ilmiy-metodik jurnaliga taqdim etiladigan ilmiy-uslubiy maqolalarga qo‘yiladigan asosiy talablar jahon andozalari hamda O‘zbekistonda amal qilinayotgan ilmiy tadqiqotlar tizimidagi andozalardan kelib chiqadi. 

1. Muallif (yoki mualliflar) tomonidan taqdim etilayotgan ilmiy maqola mavzusi “Fan, ta’lim va amaliyot integratsiyasi” ilmiy jurnalining ruknlariga mos bo‘lishi lozim.

2. Maqola xalqaro andozalar talabi doirasidagi quyidagi aniq bandlarga ega bo‘lishi lozim:

- Maqola mavzusi (Title)

Maqola mavzusi imkon qadar qisqa va lo‘nda ko‘rinishda shakllantirilishi lozim. U o‘zbek (lotin), rus hamda ingliz tillarida taqdim etilishi kerak.

- Maqola muallifi to‘g‘risida ma’lumot (Author information)

Ushbu qismda muallifning ismi-sharifi (otasining ismi bilan), ish joyi va lavozimi, ilmiy darajasi va unvoni (qisqartmalarsiz to‘liq), elektron pochta manzili va muloqot telefonlari kiritiladi.

- Maqola annotatsiyasi (Abstract)

Maqolalarning qisqacha annotatsiyasi 10-12 qatordan oshmagan holda o‘zbek, rus va ingliz tillarida beriladi. Unda tadqiqot muammosi, uning dolzarbligi, tadqiqot muammosini ochib berish uchun qo‘llanilgan metodologiya, tadqiqot natijalari, maqolaning to‘la mazmunidan kelib chiqqan holda muallifning ilmiy va amaliy hissasining qisqacha bayoni yoritiladi.

- Kalit so‘zlar (Key words)

Kalit so‘zlar maqola mazmuni va maqsadini eng qisqa mazmunda ochib beruvchi kalit so‘zlar hisoblanadi. 6 tadan ko‘pi bilan 12 tagacha bo‘lishi lozim.

- Kirish (Introduction)

Kirish qismida asosan tadqiqot muammosi, uning maqsad va vazifalari, tanlanganligi, dolzarbligi, ilmiy ahamiyati yoritiladi.

- Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature reviyew)

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili tadqiqot doirasining o‘rganilganligi, muallifning bilim va tasavvurlarini, o‘rganilayotgan ishlarga munosabatini va tanqidiy tafakkurini ifodalaydi.

Asosiy qism (Main part) yoki - Tahlil va natijalar (Analysis and results), - Muhokama (Discussion), - Mulohaza (Consideration, Reasoning) kabi nomlanishi ham mumkin. Bunda muallif ilgari surayotgan g‘oyalar, tahlil va muhokama natijalari, ifodalamoqchi bo‘lgan fikrlari ilgari suriladi.

- Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations)

- Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati (References)

Matn ichida foydalanilgan adabiyotlarning ro‘yxati [1], [2] yoki [3] beriladi, adabiyotlar ro‘yxatida esa, raqamlar ketma-ketligida alifbo tartibida qo‘yiladi.

Bibliografik tartib:

·  mualliflar ismi-sharifi, kitob nomi, nashr manzili nashriyot nomi, yili, betlari;

·  mualliflar ismi-sharifi, maqola nomi, jurnal nomi, nashri, yili, soni, betlari.

3. Maqola matni shrifti “Times New Roman”da, 14 lotin alfaviti(o‘zbek tilidagi varianti)da bo‘lib, qatorlar oraliqlari masofasi 1.5 intervalda bo‘lishi lozim. Maqola matni sahifasining barcha (o‘ng, chap, yuqori va quyi) tomonidan 2 santimetrdan iborat masofa qoldiriladi. Maqolaning maksimal hajmi 18 betdan oshmasligi, minimal hajmi esa 6 betdan kam bo‘lmasligi hamda foydalanilgan adabiyotlar soni kamida 6 manbadan iborat bo‘lishi lozim.

4. Maqolada muallif talqiniga ko‘ra jadval, chizma yoki rasmlar bo‘lishi, jadval nomlari uning yuqori qismida, chizma yoki rasm nomlari ularning quyi qismida yozilishi hamda ularning manbasi aniq ko‘rsatilishi lozim. Maqolada jadval, chizma va rasmlarning berilishi maqola sifatini oshiruvchi manba bo‘lib xizmat qiladi.

5. Maqolalar o‘zbek, rus, yoki ingliz tillarida taqdim etilishi mumkin.

6. O‘zbek tilidagi o‘, g‘ kabi harflar ilmiy maqola matnida gaplar tarkibida to‘liq va to‘g‘ri yozilish tartibiga amal qilinishi lozim.

7. Yuborilgan maqolalarning barchasi “Antiplagiat” tizimida tekshiriladi.