INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANI ALGORITM TUSHUNCHASINI TUSHUNCHALARNING MANTIQIY SXEMASI ASOSIDA OʻQITISH
View Article
Certificate

Keywords

Axborot texnologiyalari
Informatika va axborot texnologiyalar
Paskal dasturlash tili, tushunchalarning mantiqiy sxemasi
algortim
algoritmga oid tushunchalar
kompyuter imitasion modeli
metodika

How to Cite

Asfandiyorovich, F. M. . (2024). INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANI ALGORITM TUSHUNCHASINI TUSHUNCHALARNING MANTIQIY SXEMASI ASOSIDA OʻQITISH. FAN, TA’LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI, 5(2), 7-12. Retrieved from https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1337

Abstract

Annotatsiya. Maqolada Paskal dasturlash tilining algoritm mavzusini oʻrgatish uchun tushunchalarning mantiqiy sxemasi tuzilgan hamda har bir tushuncha haqida ma’lumotlarni koʻrsatuvchi, oʻrgatuvchi kompyuter imitatsion modeli ham yaratilgan. Bu usulda tanlangan mavzuning mazmunini ochib berish bir-biriga bogʻliq tushunchalarni ketma-ket vazifasi boʻyicha tushuntirib borililishi koʻrsatilgan. Bunday usulda oʻqitish metodidan foydalanishni tasdiqlash uchun pedagogik tajriba-sinov ishi tashkil etilgan, olingan natijalar keltirilgan va talabalarning oʻzlashtirish samaradorligi qanchaga oshganligi berilgan. Xulosa qismida algoritmga doir tushunchalarni tushunchalarning mantiqiy sxemasi yordamida oʻquvchilarga yetkazishning ahamiyati bayon qilingan.

View Article
Certificate