UMUMTA’LIM MAKTABLARI 3-SINF OʻQUVCHILARIGA INGLIZ TILINI OʻYINLARDAN VA INTERFAOL ETODLARDAN FOYDALANIB OʻRGATISH ORQALI OMMUNIKATIV TA`LIM HARAKATLARINI RIVOJLANTIRISH
View Article
Certificate

Keywords

Oʻyin, interfaol metodlar, dars jarayoni, Insert texnologiyasi, SWOT tahlili metodi, xotirani mustahkamlovchi oʻyin, quvnoq topishmoqlar, soʻz bogʻliqliligi oʻyini.

How to Cite

Jamshedovna, X. D., & Asfandiyorovich, F. M. . (2024). UMUMTA’LIM MAKTABLARI 3-SINF OʻQUVCHILARIGA INGLIZ TILINI OʻYINLARDAN VA INTERFAOL ETODLARDAN FOYDALANIB OʻRGATISH ORQALI OMMUNIKATIV TA`LIM HARAKATLARINI RIVOJLANTIRISH. FAN, TA’LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI, 5(1), 18-23. Retrieved from https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1319

Abstract

Annotatsiya. Maqolada  umumta’lim maktablari 3-sinf oʻquvchilariga ingliz tilini oʻyinlardan va interfaol metodlardan  foydalanib oʻrgatish orqali kommunikativ ta`lim harakatlarini rivojlantirishning ahamiyati haqida fikr yuritilgan. Kirish qismida mavzuning dolzarbligi keltirilgan. Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili boʻlimida boshlangʻich sinf oʻquvchilarining ingliz tili darslarida oʻyinlar oʻtkazish mavzusi boʻyicha olib borilgan tadqiqotlar tahlil qilingan. Tadqiqot metodologiyasi boʻlimida ingliz tili darslarida oʻtkaziladigan oʻyinlar boʻyicha asosli ma’lumotlar berilgan. Tahlil va natijalar boʻlimida 3-sinf ingliz tili darslarida SWOT tahlili va Insert texnologiyalarini qoʻllashga doir koʻrsatmalar berilgan  va xulosa keltirilgan.

View Article
Certificate