ALISHER NAVOIYNING “HAYRAT UL-ABROR’’ DOSTONINI O‘QUVCHILARGA TUSHUNTIRISHDA QO‘LLANILADIGAN QIZIQARLI SAVOLLAR VA TOPSHIRIQLAR
View Article
Certificate

Keywords

“Hayrat ul-abror’’ dostoni
birinchi maqolat
Imon tushunchasi
qiziqarli savol va topshiriqlar
o‘n birinchi maqolat
ilm tushunchasi

How to Cite

Baxtiyor qizi, S. G. ., & Avazovna, A. M. . (2024). ALISHER NAVOIYNING “HAYRAT UL-ABROR’’ DOSTONINI O‘QUVCHILARGA TUSHUNTIRISHDA QO‘LLANILADIGAN QIZIQARLI SAVOLLAR VA TOPSHIRIQLAR. FAN, TA’LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI, 5(2), 40-44. Retrieved from https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1343

Abstract

Annotatsiya: Maqolada o‘quvchilarga “Hayrat ul-abror’’ dostonini oson va tushunarli tarzda  tushuntirish va o‘quvchilarda doston haqida tushunchalarni hosil qilish, har xil qiziqarli savol va topshiriqlar orqali dostondagi chuqur g`oyani yetkiza olish va dostonda keltirilgan maqolatlar ma’nosini tushuntira olishga qaratilgan savol-topshiriqlar keltirilgan.

View Article
Certificate