BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING O‘QUV VA KOGNITIV KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN MUSTAQIL ISHLARNI TASHKIL ETISH METODIKASI
View Article
Certificate

Keywords

kompetensiya
didaktika
tipik
rekonstruktiv
evristik
variativ

How to Cite

Usmanovna, R. M. . . (2024). BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING O‘QUV VA KOGNITIV KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN MUSTAQIL ISHLARNI TASHKIL ETISH METODIKASI. FAN, TA’LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI, 5(2), 56-61. Retrieved from https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1346

Abstract

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarning o‘quv va kognitiv kompetensiyasini rivojlantirishga  yo‘naltirilgan mustaqil ishlarni tashkil etish  texnologiyalarini yoritib berish va bo‘lajak o‘qituvchilar tomonidan idrok qilinadigan mustaqil vazifalarni bajarish va amalda qullash zarurligi ko‘zda tutiladi.

View Article
Certificate