BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINF O‘QITUVCHILARINI MATEMATIKA DARSLARIDA KVEST-TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH METODIKASI
View Article
Certificate

Keywords

Kvest
kvest texnologiyasi
o‘yin, didaktik o‘yin
metod
‘qitish metodlari

How to Cite

Irkinovich, U. N. . (2024). BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINF O‘QITUVCHILARINI MATEMATIKA DARSLARIDA KVEST-TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH METODIKASI. FAN, TA’LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI, 5(2), 31-35. Retrieved from https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1341

Abstract

Annotatsiya. Ko‘p yillik kuzatishlardan ma’lumki, kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarning aksariyati o‘yinqaroq bo‘lib, ularning matematik materiallarni o‘rganishga bo‘lgan qiziqishlari ancha sust bo‘ladi.Bunday bolalar matematika darslarida o‘qituvchining har bir so‘zidan,har bir harakatidan o‘yin va o‘yin hislatlarini topishga va undan zavqlanishga harakat qiladilar.Buni sezgan mohir va salohiyatli boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari matematika darsining mavzusidan kelib chiqib har bir darsda biror didaktik maqsadga yo‘naltirilgan o‘yinlardan foydalanishga harakat qiladilar.

Ushbu maqolada boshlang‘ich ta’lim matematika darslarida didaktik o‘yinlardan foydalanishga asoslangan kvest texnologiyasidan foydalanish haqida so‘z yuritiladi.

View Article
Certificate