TURKISTON AHOLISINING DINIY TARKIBI HAMDA XALQLAR O‘RTASIDAGI MUNOSABATLAR
View Article
Certificate

Keywords

Rossiya
Turkiston o‘lkasi
etnik tarkibi
diniy konfessial
diniy tarkibi,
o‘lka shahar va qishloqlarida demografik o‘zgarishlar, jadidlar

How to Cite

Uralboyevna, X. Y. . (2024). TURKISTON AHOLISINING DINIY TARKIBI HAMDA XALQLAR O‘RTASIDAGI MUNOSABATLAR. FAN, TA’LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI, 5(2), 45-49. Retrieved from https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1344

Abstract

Annotatsiya: XIX asr oxiri va XX asr boshlarida o‘lka aholisining etnik tarkibi bilan birgalikda, diniy konfessial manzarasi xilma-xil bo‘lib bordi. Umuman, mustamlakachilik siyosati asosida olib borilgan ko‘chirish, ruslashtirish siyosati, bu o‘zgarishlar Rossiya imperiyasidan ko‘chirib keltirilgan xalqlarni joylashtirish hisobidan, mahalliy aholining sonining ko‘payib borishi, Turkiston aholisining diniy tarkibi hamda xalqlar o‘rtasidagi munosabatlarda sezilarli darajada o‘zgarishlar bo‘ldi.

View Article
Certificate