BO‘LAJAK BOSHLANGʻICH SINF O‘QITUVCHILARIGA O‘QUVCHILARNING IJODIY QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISHNI O`RGATISH METODIKASI
View Article
Certificate

Keywords

bilim
malaka
koʻnikma
qobiliyat
ijodkorlik

How to Cite

Abdurafikovna, G. S. . (2024). BO‘LAJAK BOSHLANGʻICH SINF O‘QITUVCHILARIGA O‘QUVCHILARNING IJODIY QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISHNI O`RGATISH METODIKASI. FAN, TA’LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI, 5(2), 24-30. Retrieved from https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1340

Abstract

Annotatsiya: Maqolada boshlangʻich sinf oʻquvchilarning ijodiy qobiliyatini shakllantirishda didaktik materiallardan foydalanishning amaliy ahamiyati yoritilgan. Ijodiy qobiliyatni rivojlantirishda bilishga doir innovatsion texnologiyalardan foydalanish hamda ularni oʻqish jarayonida tadbiq etish haqida ma’lumotlar berilgan.

View Article
Certificate