BOSHLANG‘ICH SINF O‘QITUVCHILARIDA KASBIY KOMPETENTLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH
View Article
Certificate

Keywords

Kompetentlik
kasbiy kompetensiya
zamonaviy texnologiyalar
maxsus kompetensiya
ekstremal
texnologik
o‘zini-o‘zi tahlil
pedagoglik odobi

How to Cite

Ayubovna, E. Z. ., & Egamberdiyevna, P. M. . (2024). BOSHLANG‘ICH SINF O‘QITUVCHILARIDA KASBIY KOMPETENTLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH . FAN, TA’LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI, 5(2), 50-55. Retrieved from https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1345

Abstract

Annotatsiya. Ta’limni amalga oshirish va xalq taraqqiyoti bir-biriga uzviy bog‘liqdir. Sifatli ta’lim sifatli bitiruvchilarni yaratadi va sifatli bitiruvchilar inson resurslari sifatida turmush darajasini yaxshilashga ishtirok etish imkonini beradi. Ta’lim sifatining barqarorligi esa o‘qituvchining pedagogik malakasiga va kasbiy kompetensiyasining rivojlanganligiga bog‘liq. Xo‘sh, kompetentlik nima? Kasbiy kompetentlik negizida qanday sifatlar aks etadi? Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi o‘zida qanday kompetentlik sifatlarini namoyon etishi zarur? Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari o‘zlarining kasbiy kompetensiyalarini qanday amalga oshirishlari haqida so‘z yuritiladi.

View Article
Certificate