KAYKOVUSNING “QOBUSNOMA” ASARIDA JUVONMARDLIK TARBIYASI
View Article
Certificate

Keywords

Juvonmardlik
rostlik
to‘g‘rlik
tarbiya
xislat
aql
nasihat
axloqlilik
adolatlilik
ilm
qanoat
hikmat

How to Cite

Gulbaxor, R. ., Yulduz, B. ., & Xasan, A. . (2024). KAYKOVUSNING “QOBUSNOMA” ASARIDA JUVONMARDLIK TARBIYASI. FAN, TA’LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI, 5(2), 36-40. Retrieved from https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1342

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada Kaykovusning  “Qobusnoma” asari hamda uning tarbiyaviy ahamiyati, juvonmardlik ta’riqati va unda ilgari surilgan g‘oyalar tahlili keltirilgan.

View Article
Certificate