BO‘LAJAK O‘QITUVCHINING INNOVASION FAOLIYAT KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI
View Article
Certificate

Keywords

Kasbiy faoliyat
innovasion faoliyat
strategiy
kompetensiya
ta’lim jarayoni
baholovchi komponentlar
rivojlantirish tendensiyalari

How to Cite

Eshbekovich, U. J. . (2024). BO‘LAJAK O‘QITUVCHINING INNOVASION FAOLIYAT KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI. FAN, TA’LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI, 5(1), 100-106. Retrieved from https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1330

Abstract

Annotatsiya. Pedagoglarning kasbiy faoliyatini boshqarishning zamonaviy strategiyalari ustoz-shogird an’analari, innovasion faoliyat kompetensiyasining shakllanganlik darajasi, ta’lim jarayonidagi tez o‘zgaruvchan yondashuvlar talqini, zamonaviy o‘qituvchiga qo‘yilayotgan talablar,  kasbiy faoliyat kompetentlikni baholovchi komponentlari hamda uni rivojlantirish tendensiyalariga bog‘liq. Maqolada ushbu masala yuzasidan fikr yuritiladi.

View Article
Certificate