O‘QITUVCHINING UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANISH OMILLARI
View Article
Certificate

Keywords

kasbiy rivojlanish
metodologik asos
ilmiy-nazariy qarashlar
ehtiyoj
kasbga munosabat

How to Cite

Sharipboyevna, F. G. . (2024). O‘QITUVCHINING UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANISH OMILLARI. FAN, TA’LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI, 5(1), 79-86. Retrieved from https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1328

Abstract

Annotatsiya. Insondagi mavjud individual qobiliyatlar jamiyatdagi kasbiy samaradorligi natijasida yuzaga chiqadi. Rivojlanish uzoq muddatli bo‘lib, inson umri davomida bunday jarayon ichida shakllanadi. Ushbu maqolada davr o‘zgarishi bilan o‘qituvchiga qo‘yilayotgan talablar, o‘z ustida ishlash, o‘z-o‘zini rivojlantirish, xususan, kasbiy faoliyatda muvaffaqiyatga erishish tuzilmasi yaratilgan. Tuzilma tahlili me’yoriy hujjatlar va tadqiqotchilarning ilmiy-nazariy qarashlari bilan izohlangan.

View Article
Certificate