PBL MENTORLARI UCHUN KONSULTATIV QO‘LLAB-QUVVATLASH MAJMUYI
View Article
Certificate

Keywords

mentorlik
dastur
keys
yetakchi guruh
doimiy kuzatuv
aniqlik

How to Cite

Amrilloyevich, I. A. (2024). PBL MENTORLARI UCHUN KONSULTATIV QO‘LLAB-QUVVATLASH MAJMUYI. FAN, TA’LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI, 5(1), 69-78. Retrieved from https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1327

Abstract

Annotatsiya. Hayotiy muammolarni hal qilishga o‘rgatuvchi zamonaviy yondashuvlar, texnologiyalar o‘ziga xos amalga oshirish jarayoniga ega bo‘lib, o‘qituvchidan nafaqat o‘z fanini mahorat darajasida bilish, balki mentorlik qila olishni ham talab etadi. Mazkur maqolada muammoga asoslangan o‘qitishda mentorlikning mohiyati yoritilgan. Jumladan, mentor faoliyatini amaliyotda ko‘rsatib berish maqsadida keys taqdim qilingan va uning bajarilish bosqichlari uchun zaruriy konsultativ qo‘llab-quvvatlash majmuyi ishlab chiqilgan.

View Article
Certificate