OLIY TА’LIM MUАSSАLАRIDА INKLYUZIV TА’LIMNI RIVOJLАNTIRISH: MUАMMO VА YECHIMLАR
View Article
Certificate

How to Cite

Yusup o‘g‘li , M. I. . (2024). OLIY TА’LIM MUАSSАLАRIDА INKLYUZIV TА’LIMNI RIVOJLАNTIRISH: MUАMMO VА YECHIMLАR . FAN, TA’LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI, 5(1), 1-10. Retrieved from https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1317

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada Inklyuziv ta’limning alohida ta’lim ehtiyojlari
va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta’lim
oluvchilar uchun ta’lim tashkilotlarida ta’lim olishga bo‘lgan teng imkoniyatlarni
ta’minlashga qaratilganligi, jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari
bo‘lgan bolalar (shaxslar) uchun ta’lim tashkilotlarida inklyuziv ta’lim tashkil etilish
kabi masalalarga qaratilgan. Shu nuqtai nazardan qaralgan mazkur maqola bo‘lajak
o‘qituvchilarni inklyuziv ta’lim faoliyatiga tayyorlashda muhim didaktik vositalardan
biri bo‘lib xizmat qiladi.

View Article
Certificate