MAKTABGACHA TA’LIMDA CHET TILLARNI O‘QITISH MUAMMOLARI
View Article
Certificate

How to Cite

Zuvayduloyevna, N. M. ., & Toxirovna, I. N. . (2024). MAKTABGACHA TA’LIMDA CHET TILLARNI O‘QITISH MUAMMOLARI. FAN, TA’LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI, 5(1), 37-41. Retrieved from https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1322

Abstract

Annotatsiya. Ushbu maqola maktabgacha ta’lim sohasida chet tilini o‘qitishning  asosiy muammolariga  bag‘ishlangan: erta yoshda filologik ta’lim, xususan tillarni o‘qitishda bolalarning umumiy nutq qobiliyatini rivojlantirish, chet tilidan aloqa vositasi sifatida foydalanish qobiliyati va tayyorligini shakllantirish , boshqa milliy madaniyat bilan tanishishdagi ahamiyati yoritiladi.

View Article
Certificate