BOSHLANG‘ICH SINFLARDA ISTIQLOL MAVZUSI BILAN BOG‘LIQ ASARLARNI O‘QISH DARSLARINI ZAMONAVIY TA’LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TASHKIL QILISH
View Article
Certificate

Keywords

o‘qish
istiqlol
ta’lim texnologiyalari
sinkveyn
klaster

How to Cite

Qadamovna, S. B. ., & Ikramovna, S. I. . (2024). BOSHLANG‘ICH SINFLARDA ISTIQLOL MAVZUSI BILAN BOG‘LIQ ASARLARNI O‘QISH DARSLARINI ZAMONAVIY TA’LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TASHKIL QILISH. FAN, TA’LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI, 5(1), 49-55. Retrieved from https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1324

Abstract

Annotatsiya. Ushbu maqola boshlang‘ich sinflarda istiqlol mavzusidagi asarlarning o‘qitishning ahamiyati, bu mavzudagi asarlarni o‘qish darslarini zamonaviy ta’limtexnologiyalari asosida tashkil qilish masalalari yoritilgan.

View Article
Certificate