UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMI MODERNIZATSIYASIDA ZAMONAVIY PEDAGOGNING KREATIVLIK SALOHIYATI
View Article
Certificate

Keywords

pedagogik ta’lim
kompetensiya
4K ko‘nikmalari
kreativlik
tanqidiy fikrlash
kommunikatsiya
kollobratsiya
evristik
stereotip
tafakkur
abstraktlik

How to Cite

Buribayevich, E. J. . (2024). UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMI MODERNIZATSIYASIDA ZAMONAVIY PEDAGOGNING KREATIVLIK SALOHIYATI. FAN, TA’LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI, 5(1), 63-68. Retrieved from https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1326

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada uzluksiz ta’lim tizimini modernizatsiyasida zamonaviy pedagogga xos bo‘lgan xususiyatlar atroflicha bayon qilingan. Zamonaviy pedagogda XXI asr ko‘nikmalaridan ijodkorlik ya’ni kreativ fikrlash qobiliyati muhim sanaladi. Har bir pedagog o‘z sohasi bo‘yicha yuqori salohiyatga ega bo‘lsagina ta’lim beradigan o‘quvchilarida ham ushbu ko‘nikmalarni rivojlantira oladi. Kreativlik kompetentsiyasi shaxsning turli kasbiy (pedagogik) faoliyat davrlaridagi ijodiy muvaffaqiyatlarni aks ettiradi va yangi professional mahsulotlarni yaratish va shaxsning ijodiy qobiliyatlarini amalga oshirish orqali faoliyatning yuqori natijalarga erishish qobiliyati sifatida tushuniladi.

View Article
Certificate