SHE’RIYATDA RITORIK MUNOSABAT VA DIALOGIZM
View Article
Certificate

Keywords

lirika
dialog
monolog
lirik tasvir
dramatik tasvir badiiy ifoda

How to Cite

Gaipovich , M. S. . (2024). SHE’RIYATDA RITORIK MUNOSABAT VA DIALOGIZM. FAN, TA’LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI, 5(1), 119-130. Retrieved from https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1333

Abstract

Annotatsiya: maqolada she’riyatda dialog yaratish hamda uning vujudga kilish omillari, lirik va dramatik tasvir sintezi, badiiy ifoda shakllari, ijodkor badiiy mahorati masalalari tadqiq etiladi.

View Article
Certificate