NAVOIY TUYUQLARINING QORAQALPOQCHA TARJIMASIGA DOIR
View Article
Certificate

Keywords

badiiy tarjima,
tarjimon
tuyuq
adekvat
asliyat
vazn
qofiya
mazmun
shakl

How to Cite

Zuhra, A. (2024). NAVOIY TUYUQLARINING QORAQALPOQCHA TARJIMASIGA DOIR. FAN, TA’LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI, 5(1), 42-48. Retrieved from https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1323

Abstract

Annotatsiya: Mazkur maqolada Navoiyning tuyuqlari qoraqalpoqcha tarjimasi bilan qiyosiy tahlil qilinadi. Tarjimonning so‘z qo‘llash mahorati, tarjima usullari, tarjimaning adekvatligi, tuyuq janri talablari, uning tarjimada aks etishi kabi masalalar o‘rganilgan.

View Article
Certificate