FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI

Current Issue

Vol. 5 No. 1 (2024)
Published March 24, 2024

"Fan, ta'lim va amaliyot integrasiyasi" ilmiy-metodik jurnali (ISSN: 2181-1776)

Jurnal quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha maqolalarni qabul qiladi:

 1. Fan, ta’limda nazariya va amaliyot integratsiyasiga doir tadqiqotlar.
 2. Umumiy pedagogika, pedagogika va ta’lim tarixi.
 3. Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi.
 4. Umumiy psixologiya, shaxs psixologiyasi, psixologiya tarixi.
 5. Fan va ta’limda kognitiv tadqiqotlar.
 6. Pedagogika va amaliy psixologiyaning boshqa yo
 7. Gumanitar fanlar.
 8. Ijtimoiy soha, iqtisod va huquq.
 9. Matematika, fizika va aniq
 10. Filologiya va tillarni o
 11. Biologiya va tabiiy fanlar.
 12. San’at va madaniyatga oid fanlar.
 13. Ishlab chiqarish va texnik soha fanlari.
 14.  Qishloq va suv xo‘jaligiga oid fanlar
 

Articles

Madatov Ilhom Yusup o‘g‘li
1-10
OLIY TА’LIM MUАSSАLАRIDА INKLYUZIV TА’LIMNI RIVOJLАNTIRISH: MUАMMO VА YECHIMLАR
View Article Certificate
Abdurahmon Azimov, Ruxsiya Qo‘chqorova
11-17
BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIGA CHET EL BOLALAR ADABIYOTI VAKILLARINING ASARLARINI O‘RGATISHNING TA’LIMIY VA TARBIYAVIY AHAMIYATI
View Article Certificate
Xamidova Diyora Jamshedovna, Fayziyev Mirzaali Asfandiyorovich
18-23
UMUMTA’LIM MAKTABLARI 3-SINF OʻQUVCHILARIGA INGLIZ TILINI OʻYINLARDAN VA INTERFAOL ETODLARDAN FOYDALANIB OʻRGATISH ORQALI OMMUNIKATIV TA`LIM HARAKATLARINI RIVOJLANTIRISH
View Article Certificate
Saburova Manzura Shukurbayevna
24-29
ULUG‘BEK HAMDAM SHE’RIYATIDA RUHIY KECHINMA VA BADIIY IFODA
View Article Certificate
Raxmanova Zebiniso Pulatovna, Raximqulova Maxbuba Baxronovna
30-36
BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA O‘QUVCHILARDA TADQIQOTCHILIK KO‘NIKMASINI RIVOJLANTIRISH (Ekologik muammo va qadriyatlarni o‘rganish misolida)
View Article Certificate
Nigmatova Mavjuda Zuvayduloyevna, Iskandarova Nilufar Toxirovna
37-41
MAKTABGACHA TA’LIMDA CHET TILLARNI O‘QITISH MUAMMOLARI
View Article Certificate
Azilova Zuhra
42-48
NAVOIY TUYUQLARINING QORAQALPOQCHA TARJIMASIGA DOIR
View Article Certificate
Sapayeva Boljon Qadamovna, Sabirova Ilmira Ikramovna
49-55
BOSHLANG‘ICH SINFLARDA ISTIQLOL MAVZUSI BILAN BOG‘LIQ ASARLARNI O‘QISH DARSLARINI ZAMONAVIY TA’LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TASHKIL QILISH
View Article Certificate
Разакова Машхура Камалидиновна
56-62
ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ
View Article Certificate
Eshkuvatov Josur Buribayevich
63-68
UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMI MODERNIZATSIYASIDA ZAMONAVIY PEDAGOGNING KREATIVLIK SALOHIYATI
View Article Certificate
Ibragimov A’lamjon Amrilloyevich
69-78
PBL MENTORLARI UCHUN KONSULTATIV QO‘LLAB-QUVVATLASH MAJMUYI
View Article Certificate
Fayzullayeva Gulchexra Sharipboyevna
79-86
O‘QITUVCHINING UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANISH OMILLARI
View Article Certificate
Olimov Shirinboy Sharofovich
87-99
MA’NAVIY-AXLOQIY TARBIYaNING MUHIM TARKIBIY QISMLARI
View Article Certificate
Usarov Jabbor Eshbekovich
100-106
BO‘LAJAK O‘QITUVCHINING INNOVASION FAOLIYAT KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI
View Article Certificate
Usarov Javlon Eshbekovich
107-111
ZAMONAVIY TA’LIMDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV- TA’LIMDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH OMILLARI SIFATIDA
View Article Certificate
Boymurotov Asqarali Burgutovich
112-118
TA’LIM JARAYONIDA O‘QUVCHILARNING SHAXSIY VA KASBIY FAZILATLARINI HISOBGA OLISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK ASOSLARI
View Article Certificate
Matyakupov Sa’dulla Gaipovich
119-130
SHE’RIYATDA RITORIK MUNOSABAT VA DIALOGIZM
View Article Certificate
Xo‘jamqulov Anvar Jozilovich
131-144
SYURREALISTIK DUNYOQARASH : (Omon Muxtorning “Tepalikdagi xaroba” romani misolida)
View Article Certificate
Xujakulov Sherzod Amankulovich, Eshmurodova Dilrabo Xoʻdoyberdi qizi
145-149
UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANISHDA PEDAGOGLAR ONLAYN TA’LIM PLATFORMALARINING IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH
View Article Certificate
View All Issues