FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI

Current Issue

Vol. 1 No. 1 (2024)
Published June 13, 2024

“FAN, TA’LIM VA AMALIYOT INTEGRATSIYASI” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Prezident Adminstratsiyasi huzuridagi O‘zA kommunikatsiyalar agentligidan 2020-yil, 22-dekabrda ilmiy, nazariy, uslubiy ixtisoslashuvda ro‘yxatdan o‘tgan va ISSN: 2181-1776, SJIF 2023: 6.907 xalqaro baholashga ega KO‘P TARMOQLI elektron nashr sanaladi.

Jurnalda ilmiy-tadqiqot ishlarining natijalari, yechimini kutayotgan fan va uni o‘qitishga doir masalalar aks etgan maqolalar, xalqaro fan va texnikaga oid yangiliklar, respublika va xalqaro miqyosda o‘tkaziladigan konferensiyalar hamda anjumanlar haqida axborot xatlari, ularning to‘plamlari chop etiladi. Maqolalarda fan, o‘qitish nazariyalari va uni amaliyotga joriy qilishning dolzarb muammolari, yutuq va yangiliklari hamda bugun hal etilishi zarur bo‘lgan muammo va yechimlar qamrab olinadi.

 
View All Issues