[1]
M. I. . Yusup o‘g‘li, “OLIY TА’LIM MUАSSАLАRIDА INKLYUZIV TА’LIMNI RIVOJLАNTIRISH: MUАMMO VА YECHIMLАR ”, ISEPSMJ, vol. 5, no. 1, pp. 1-10, Mar. 2024.