Yusup o‘g‘li , M. I. . (2024) “OLIY TА’LIM MUАSSАLАRIDА INKLYUZIV TА’LIMNI RIVOJLАNTIRISH: MUАMMO VА YECHIMLАR ”, FAN, TA’LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI, 5(1), pp. 1-10. Available at: https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1317 (Accessed: 21May2024).