Yusup o‘g‘li , Madatov Ilhom. 2024. “OLIY TА’LIM MUАSSАLАRIDА INKLYUZIV TА’LIMNI RIVOJLАNTIRISH: MUАMMO VА YECHIMLАR ”. FAN, TA’LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI 5 (1):1-10. https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1317.