Yusup o‘g‘li , M. I. . (2024). OLIY TА’LIM MUАSSАLАRIDА INKLYUZIV TА’LIMNI RIVOJLАNTIRISH: MUАMMO VА YECHIMLАR . FAN, TA’LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI, 5(1), 1-10. Retrieved from https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1317