(1)
Yusup o‘g‘li , M. I. . OLIY TА’LIM MUАSSАLАRIDА INKLYUZIV TА’LIMNI RIVOJLАNTIRISH: MUАMMO VА YECHIMLАR . ISEPSMJ 2024, 5, 1-10.