[1]
Yusup o‘g‘li , M.I. 2024. OLIY TА’LIM MUАSSАLАRIDА INKLYUZIV TА’LIMNI RIVOJLАNTIRISH: MUАMMO VА YECHIMLАR . FAN, TA’LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI. 5, 1 (Mar. 2024), 1-10.